Naar homepageVoeg toe aan favorietenInloggen adverteerder

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Inhoud en rechten
Traiteurs.be stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn onjuistheden in de informatie en afbeeldingen op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud ervan kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.2 Adverteren op Traiteurs.be
Adverteren is al voor geringe kosten mogelijk. Voor een klein bedrag kunt u uw bedrijf presenteren met uw eigen tekst en afbeeldingen en kunnen de bezoekers doorklikken naar uw eigen website. Kijk onder het kopje adverteren voor meer informatie. Gegevens als datum tijdstip en IP-nummer van de aanmelder zullen worden opgeslagen ter identificatie van de aanmelder.

1.3 Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan Traiteurs.be of de adverteerder.
Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Traiteurs.be.

1.4 Uw ingezonden informatie
Traiteurs.be wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Traiteurs.be gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.


1.5 Verzonden E-mail
Verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Traiteurs.be staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.6 Advertentiekosten
De kosten voor een bedrijfsvermelding bedragen € 149,= excl. btw per jaar voor het hele advertentiepakket. Daarmee kunt u afbeeldingen uploaden, een banner plaatsen die random op de hoofdpagina en subpagina's verschijnt, tekst toevoegen en pagina's beheren. Er komt een routeplanner naar uw firma. U kunt eventueel extra pagina's aanmaken op uw account om zo bijvoorbeeld bedrijfshistorie, info en openingstijden in te vullen.

1.7 Contractsduur
Uw vermelding wordt na uw aanvangsjaar automatisch per jaar met een zelfde periode voor u verlengd. Afmelden doet u eenvoudig door dit tot uiterlijk 1 kalendermaand (in verband met administratieve verwerking) voor het verstrijken van de nieuwe einddatum schriftelijk of via e-mail: opzeggingen(at)conceptdepartment.be aan ons kenbaar te maken. U ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging van uw opzegging.

1.8 Aanmaningen en incasso kosten
Mocht u niet aan de vastgestelde betalingdatum kunnen voldoen zullen aanmaningen worden verstrekt naar het opgegeven E-mail adres. Dit zal maximaal tweemaal herhaald worden met een redelijke tussenperiode. Als u daarna nog geen gehoor heeft gegeven aan één van de herinneringen zullen er incasso kosten bij u in rekening gebracht worden. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

1.9 Bepalingen
Deze voorwaarden zijn opgemaakt en overeen gekomen door Concept Department en geldig tot de datum van herziening.

Traiteurs.be is een project van Concept DepartmentBelgie

Concept Department Belgie
Gaston Crommenlaan 4 Bus 501 1e verd.
9050 Gent
Conceptdepartment.be

E-mail: klantcontact(at)conceptdepartment.be

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief

Database & website © Concept Department / Traiteurs.be